آخرین مطالب

چرا«راه هنرمند» را باید بخوانیم؟

آیا نگران خلاقیت خود و فرزندانتان هستید؟ آیا فکر می‌کنید خلاقیت سن و سال دارد؟ باید بگویم «بله» خلاقیت سن و سال دارد. این نظر من بود تا قبل

کارت سوخت

«خانم حجابت و رعایت کن.» روسریش را جلوتر می‌کشد. «جناب به خدا تقصیر من نیست. من کارت سوخت و به کسی ندادم.» سرش را از روی کاغذ‌ها بلند نمی‌کند.

گوش‌ها کلمات را هضم نمی‌کنند | فصل اول

مریم با خود گفت: «وقتی بروم قدرم را می‌دانند.» دستمال کاغذی‌ِ را برای  چندمین بار در آورد. کمی بازش کرد. به دماغش  زد. آب بینی‌اش را گرفت. بعد از

۵۰ ساله‌ای که نوشتن نجاتش داد

یک سال پیش در یک عصر معمولیِ  تابستانی، یک زن معمولی، با افکاری معمولی، مشغول پیاده‌روی بود. دیواری نظرش را جلب کرد. روی آن با خطی سیاه و درشت

چگونه با فستینگ به تناسب اندام برسیم؟

آیا شما هم دنبال یک روش همیشگی برای تناسب اندام خود هستید؟ راستش را بخواهید من هم بودم. بعد از اولین زایمانم به دام رژیم و دکترهای تغذیه افتادم.