آخرین مطالب

پیشنویس رمان رهایی | روزی نیم ساعت

هدفم چاپ کتاب تا ۵ سال آینده است. به کتابم خیلی امیدوارم. «ای نیروی خلاق! تو مراقب کیفیت باش و من مراقب کمیت!» چالشی برای کتاب رهایی: از امروز

VAR

نوبت من شد. چندتا از مقاله‌هایی که  قبل از من خوانده شد، خوب نبودند. یک مقاله را که کلن نپسندید. حق دارد. آخرین تمرین است. انتظار استاد بعد از

سوختن با سوزاندن آغاز می‌شود

تا حالا شده بسوزید؟ حتمن می‌پرسید این دیگر چه سؤالی است. الان هم مطمئنن با دو طرف لب آویزان و نوک بینی تیز شده، در ذهن خود یک علامت

Hijack

نمی‌دانم از استرس بود، یا خستگی. لبخند کزایی از گوشه‌ی لبم پاک نمی‌شد. از چهارگوشِ صدادار رد شدم، بوق بوق، صحبتی عربی، نمی‌دانم چه می‌گوید. «ببخشید.» «شوز شوز» به

معرفی بهترین نویسندگان ایرانی

نویسندگان ایرانی، با تاریخ بلندی که دارند، از دوران باستان تا به امروز، به طور مداوم در حال خلق آثاری بوده‌اند که همواره توجه و تحسین جامعه‌ی ادبی را

رقص برای آنها که رقص را دوست ندارند

چند سالی بود ازش خبر نداشتم. وارد کافه شدم. به اطراف نگاه کردم. چند تا زوج با هم مشغول صحبت بودند. در یک گوشه‌ی دنج دختری جوان از دور